Cos de Fàbriques 
de 
Teixits i Filats de Cotó

Associació d'industrials cotoners catalans formada a Barcelona el 1799 amb  finalitats proteccionistes. La  junta de comerç impedí (1806) que en fossin aprovats els estatuts, i hagué  d'aixoplugar-se darrera l'antiga Companyia de Filats de Cotó, situació  semiclandestina, de la qual intentà de sortir el 1821 adoptant el nom de  Comissió de Fàbriques de Filats, Teixits i Estampats de Cotó, presidida  per Erasme de Janer i de Gònima, sense assolir el reconeixement del govern  constitucional, però sí el de les autoritats locals. El 1826, Magí  Coromines la reorganitzà i n'obtingué l'aprovació del govern de Ferran  VII. A la Comissió de Fàbriques hi van col.laborar Bonaventura Carles  Aribau, Eudald Jaumandreu i el general Pascual Madoz (que l'any 1854 en qualitat de governador civil de Barcelona autoritzaria les Societats Obreres). Quan, el 1847, hom anuncià  una reforma dels aranzels en sentit lliurecanvista, la comissió fou  modificada per tal d'integrar-hi altres activitats industrials, i adoptà  el nom de Junta de Fàbriques, al costat de la qual no tardà a aparèixer l' Institut Industrial de Catalunya.