Comitès de la Federació Regional Catalana de la UGT
(maig 1922 - desembre 1931)

maig de 1922

Escofet Cussó, Joaquim......... President
Olarte Hervia, Antonio ............ Vice-president
Palomas Tudó, Ramon .......... Secretari General
Nebot Pastor, Agustí .............. Secretari d'actes
Andreu Canalda, Lluís ............ Tresorer
Barco Hernández, Francesc .. Comptador

octubre de 1925

Andreu Canalda, Lluís ........... President
Hugué Gualdo, Josep ........... Vice-president
Escofet Cussó, Joaquim ...... Secretari General
Martínez Salas, Abelard ....... Secretari d'actes
Asensio Capilla, Bonaventura .. Tresorer
Martínez Ruiz, Artur ................ Comptador

1927

Hugué Gualdo, Josep .............. President
Rafart, Eusebi .......................... Vice-president
Escofet Cussó, Joaquim ........ Secretari General
Soler Balaguer, Lluís ............... Secretari d'actes
Asensio Capilla, Bonaventura ... Tresorer
Magnani, August ...................... Comptador

juliol de 1928

Jové Surroca, Josep ................ President
Hugué Gualdo, Josep .............. Vice-president
Escofet Cussó, Joaquim ......... Secretari General
Soler Balaguer, Lluís ................ Secretari d'actes
González Aragonés, Higini ...... Tresorer
Vidal Rosell, Salvador .............. Comptador

abril de 1929

Jové Surroca, Josep ................. President
Soler, Josep .............................. Vice-president
Vidal Rosell, Salvador .............. Secretari General
Salvador, Francesc ................... Secretari d'actes
González Aragonés, Higini ....... Tresorer
Barberà Blas, Antoni ................. Comptador

abril de 1930

Jové Surroca, Josep ................ President
Escofet Cussó, Joaquim ......... Vice-president
Martínez Cuenca, Marià ........... Secretari General
Soler, Josep .............................. Secretari d'actes
Carbonell, Eloi .......................... Tresorer
Calleja, Alexandre .................... Comptador

juliol de 1930

Jové Surroca, Josep ................... President
Zaragoza Gavaldà, Josep ......... Vice-president
Martínez Cuenca, Marià ............. Secretari General
Montserrat, Joan ......................... Secretari d'actes
Barco Hernández, Francesc ..... Tresorer
Balasch Gasull, Alfons ............... Comptador

desembre de 1931

Olarte Hervia, Antonio ............... President
Trilles Mariné, Desideri ............ Vice-president
Vila Cuenca, Josep .................. Secretari General
Darrós, Ramon .......................... Secretari d'actes
Neira, Ricard .............................. Tresorer
Vidal Rosell, Salvador .............. Comptador