COMPOSICIÓ DEL COMITÈ CENTRAL

DE MILÍCIES ANTIFEIXISTES DE CATALUNYA

Barcelona, 21 de juliol de 1936

 

Abad de Santillán, Diego. Representant de la FAI

Aiguader, Artemi. Representant d’ERC

Alcón Celma, Marcós. Representant la CNT (Substituí a Bonaventura Durruti).

Assens Giol, Josep. Representant de la CNT

Barrio Navarro, José del. Representant de la UGT

Durán i Rossell, F.. Substituí Josep del Barrio, representant la UGT

Durrutí Dumange , Bonaventura. Representant de la CNT

Fàbregues,Tomàs. Representant d’Acció Catalana i Esquerra Republicana

Fernández Sánchez, Aureli. Representant de la FAI

García i Oliver, Joan. Representant de la CNT

Gómez, Julián (Gorkin). Representant del POUM

González, Salvador. Representant de la UGT

Guarner, Josep. Militar. Assessor del govern de la Generalitat

Guarner, Vicenç. Militar. Assessor del govern de la Generalitat

López, Antonio. Representant de la UGT

Miravitlles Navarra, Jaume. Representant d’ERC

Miret i Musté, Josep. Representant del PSUC

Pons, Joan. Representant d’ERC

Prunés, Lluís. Assessor del govern de la Generalitat

Rovira i Canals, Josep. Representant del POUM

Torrents i Rossell, Josep. Representant de la Unió de Rabassaires