Junta de Solidaritat Obrera (1907)

Comissió administrativa i de foment:

Secretari general: Antoni Colomé de la Societat de Fusters de Barcelona.

Secretaris:

Antoni Badia Matamala de la Societat de la Dependència Mercantil
Jaume Bisbe, de la Societat de Pintors de Barcelona.

Tresorer:

Ramon Lostau, de la Societat de Serrallers de Barcelona.

Comptador:

Avelino Sánchez, de la Societat de Perruquers de Barcelona.

Vocals:

Enric Ferrer de la Societat de Carreters de Barcelona.
Martín Martí, de la Societat de Dependents de la Subhasta dels Peix de Barcelona

Comissió de Propaganda:

Emili Villalonga, de la Societat de Cambrers de Barcelona
Josep Palau, de la Societat d'Adobadors de Sant Martí
Francesc Bonafont, de la Societat Unió Tramviaire de Barcelona.
Pere Sánchez, de la Societat de l'Art Fabril i Ram de l'Aigua de Barcelona.
Josep Román, de la Societat d'Estampació Tipogràfica de Barcelona.
Antonio Sayós, de la Societat de Dependents de Farmacia de Barcelona.
Artur Gas, de la Societat de l'Art d'Imprimir de Barcelona.

Comissió d'Ensenyament:

Josep Casasola, de la Societat de Professors Racionalistes de Barcelona.
Josep Maria Carreras, de la Societat de Perruquers de Sant Martí
Francesc Carreras, de la Societat d'Ebenistes de Barcelona.
Eduardo Calvo, de la Societat de Fusters de Sants.
Josep Cugues ( o Ginés), de la Societat de Relligadors de Barcelona.