Assistents al Congrés fundacional
de la
Unió General de Treballadors d'Espanya 
(UGT)
Barcelona, 12 - 15 d'agost de 1888

Delegat Societat o secció Localitat
afiliats
Amigó,Constantino
Cortés, Antonio
Estampats Barcelona
800
Botifoll, Pedro
Cuñé, Ramon
Centre local de
Amb les seccions de:
Assaonadors,
Cintaires de Seda
Fusters, Paletes i
Les Tres Classes de Vapor
Manresa
284
Carbonell,Baldomer Centre local 
amb les seccions de:
Manyans, 
Vidriers i Cristallers
Mataró
101
Enguera, José Paletes Tarragona
70
Ferrer, Salvador Teixidors de Seda Barcelona
100
Iglesias, Pablo
Reoyo Toribio
Federació Tipogràfica Espanyola Madrid
1391
Martín Rodríguez, Basilio Pulidors Marbristes Barcelona
62
Mora, Jaime
Mas, Juan
Castells, J.
Ram d’aigua i annexes Barcelona
290
Orriols, Rafael Les Tres Classes de Vapor Mataró
600
Parramón, Ramon Fusters Gràcia
50
Roca, Juan Ferrers mecànics Barcelona
192
Roca, Pablo Centre local
amb les seccions:

Assaonadors, Espardenyers,
Fusters,
Les Tres Classes de Vapor
Manyans i Mecànics.
Vic
155
Serna, Juan Unió d’Obrers de la Fusta Madrid
79
Torroella, Antonio
Sarcos, José
Cilindradors i emmidonadors Barcelona i rodalies
300
Uño Cristobal Estucadors Barcelona
100
Vila, Segismundo Pintadors a mà Barcelona
94
Totals  22 delegats 25 seccions i la Federació Tipogràfica Espanyola(*)  
4.668
Durant les sessions es van rebre les acreditacions següents: 
Martín Rodríguez, Basilio Marbristes Barcelona
10
Pons José Picapedrers  Barcelona
300
Boixader, Joan Cadiraires de boga Barcelona
16
Palomero, Juan Teixidors Mecànics Caldes de Montbui
120
Moliner, Antonio Obrers Forners Castelló
40
Totals   26 delegats 30 seccions i la Federació Tipogràfica Espanyola  
5.154
Societats adherides

Cadiraires, Ebenistes,
Tallistes i Torners

Santander  

(*) La Federació Tipogràfica Espanyola es composava de 14 seccions:
Barcelona, Bilbao, Burgos, Castelló de la Plana, Córdoba,
Granada, Guadalajara, Logroño, Madrid (amb 693 afiliats),
Málaga, Osca, Saragossa, Tarragona i València.

Resum:
 
Localitat
Societats
afiliats
Barcelona
11
2.264
Caldes de M.
1
120
Gràcia
1
50
Manresa
5
284
Mataró
3
701
Tarragona
1
70
Vic
6
155
Catalunya (a)
28
3.644
Castelló
1
40
Madrid
1
79
Suma ..........
30
3.763
Federació Tipogràfica
1.391
Total..........
5.154

(a) En aquestes xifres no hi són incloses
les de la Federació Tipogràfica.