Confederació Regional del Treball de Catalunya (CRTC)

Ple Regional
de Sindicats Únics

Barcelona, 5 - 13 de març de 1933

El diumenge dia 5 de març de 1933, el secretari del Comitè de la CRTC, Alexandre Gilabert, declarava obert aquest llarg Ple de Sindicats de la Confederació Regional de Catalunya, amb el següents

Ordre del dia

1er. Presentació i revisió de credencials.
2on. Lectura i discussió de l’informe del Comitè Regional.
3er. Els Sindicats de Sabadell, l’organització i el Comitè Regional.
4rt. De “Solidaridad Obrera”

a) Havent-se sotmès a referèndum dels sindicats el nomenament de director del diari, aquests sindicats ratifiquen o rectifiquen el nomenament ?
b) Informe del director.
c) Informe de l’administrador.
d) informe del Consell d’Administració.
e) Creuen els Sindicats que tot el personal que treballa als tallers del periòdic ha de ser d’afinitat ideològica ?

5è. Del Comitè Pro Presos Regional:

a) Informe del Comitè.
b) Estructuració.

. Lectura de l’informe del Comitè de Relacions de Camperols de Catalunya.
. Quina actitud ha de prendre l’organització davant el paorós problema de l’atur forçós ?
8è. Fórmules que han de proposar els Sindicats per tornar les 15.000 pessetes que va prestar l’organització de Manresa per a “Solidaridad Obrera”.
9è. Havent rebut el Comitè Regional una circular del Comitè Nacional, en la que es notifica la celebració del Congrés ordinari de la CNT, en quina data i lloc ha de celebrar-se?
10è. Informe pels delegats de quantes qüestions afecten a l’organització.


Es van presentar les credencials de 270 delegats representant 200.879 afiliats de 131 localitats, més la Colònia Rosal del Berguedà, enquadrats en 236 sindicats (23 adherits). També hi havia el Comitè de la CRTC i una representació del Comitè Nacional de la CNT, a més de

4   Comitès Pro Presos
  Baix Llobregat
  Barcelona
  Cardener y Alt Llobregat
  Sabadell
  més
  Comitè Provincial de Lleida
  Comitè de Relacions de Ferroviaris
(ubicat a Barcelona)
6 Federacions Comarcals
  Alt i Baix Priorat
  Baix Llobregat
  Cardener y Alt Llobregat
  Litoral
  Torelló
  Terrassa
5 Federacions locals
  Badalona
  Barcelona
  Mataró
  Sabadell
  Terrassa

No coneixem la composició de les Meses de discussió, ja que la memòria consultada només cita els Sindicats, i en general els sindicats van ser representats per més d’un delegat.

La primera sessió es va esmerçar en la discussió del perquè s’havia suspès el Ple de Sindicats que s’havia de celebrar el mes de desembre de 1932 a Terrassa. El Comitè va manifestar que havia estat suspès pel Governador Civil, segons escrits que va llegir.

Segona sessió. Comença a les 10 de la nit. En plena discussió sobre la validesa o no de les representacions indirectes, es va haver de suspendre la reunió perquè es va considerar que l’aglomeració del primer pis oferia perill d’esfrondament. Llavors en va comunicar que les sessions en continuarien a les tres de la tarda del dilluns al Cine Meridiana de la barriada del Clot.

Tercera sessió. Va començar a les tres de la tarda del dilluns dia 6. Van continuar les impugnacions de delegacions i les puntualitzacions de la Comissió d’actes. La representació dels metal•lúrgic de Mataró va demanar que es convidés a la Federació local de Girona, i la de Sant Feliu de Guíxols s’hi va oposar argumentant que eren comunistes. Els delegats de Vilanova i la Geltrú van demanar que s’investigués el veritable nombre d’afiliats de cada sindicat i el Comitè Regional va contestar que “... el trabajo estadístico del consumo de sellos confederales, ha tenido el sentimiento de no haberlo logrado, por no poder vencer las dificultades”.
Llavors la Presidència de la Mesa va proposar formar una Comissió que s’encarregués d’aclarir la qüestió de les representacions, cosa que no es va concretar fins la sisena sessió.
A continuació es va procedir a llegir l’Informe del Comitè Regional, que es va dividir en vuit apartats,
• Explicació preliminar.
• Nomenament de director de “Solidaridad Obrera”.
• La qüestió de Sabadell.
• Qüestió camperola.
• El cop d’Estat del general José Sanjurjo.
• Treballs estadístics.
• Qüestió de propaganda.
• Aspecte general de l’Organització a Catalunya.

En l’apartat de “Solidaridad Obrera” l’informe es va centrar en la dimissió de Felipe Alaiz com a director del diari.
En la qüestió de Sabadell s’hi van donar unes pinzellades tot dient:
El desenlace de esta cuestión es lo que motiva la celebración del pleno. I després s’afegia, Estamos informando sobre la cuestión más delicada de nuestra actuación, tot presentant notes publicades pels sindicats de Sabadell. El Comitè també va informar de les escasses accions que es van prendre en motiu del cop d’Estat del general José Sanjurjo i de les dificultats de les accions de propaganda, especialment en la coordinació del mítings. I en l’aspecte general de l’Organització va recordar que havien prés possessió dels càrrecs a primers de maig de 1932 i que llavors l’Organització estava debilitada a causa de les fets de la comarca del Cardener i l’Alt Llobregat (la insurrecció anarquista). També van informar de l’expulsió dels sindicats de Girona, Lleida i Tarragona. La labor disgregadora de los comunistas obligó a la Organización a expulsar de su seno a algunos Sindicatos dirigidos por comunistas. També va informar que el Sindicat Mercantil de Barcelona estava escindit pels comunistes i que quan es va expulsar la Federació local de Sabadell, (setembre de 1932) aquesta tenia uns 12.000 afiliats. Las causas que han motivado la expulsión són varias, en primer lugar por negarse dichos Sindicatos a cotizar el sello confederal; luego por no cumplir los acuerdos tomados en diferentes plenos y conferencias y por haber difamado a los Comités superiores y expulsar del Sindicato Unión Fabril y Textil y otros, a más de setenta compañeros. Cuando se realizó la expulsión, la organización de Sabadell contaba con doce mil adherentes. La Regional Catalana la componen 25 Comarcales y tres Provinciales, federadas entre si, con 278 Sindicatos que agrupan a más de 300.000 afiliados, aproximadamente, incluyendo los obreros parados que controla la organización.
A continuació es va llegir l’informe del Comitè de Relacions de Camperols i es va donar per acabada la sessió.

Quarta sessió: Va començar a les 10 de la nit, seguint amb el tema de les impugnacions de delegats i de seguir o no seguir l’Ordre del dia (i ja anaven per la quarta sessió) finalment es va passar a la discussió de l’Informe del Comitè.
En el primer apartat de l’Informe “la direcció de Solidaridad Obrera”, es va llegir la carta de dimissió de Felipe Alaiz com a director de “Solidaridad Obrera” en la que argumentava la seva dimissió dient que, estant ell a la presó, el citat diari havia publicat dos articles de Joan Peiró, que ell considerava que feia propaganda republicana i que els articles s’havien publicat amb el consentiment del Comitè. Les intervencions dels sindicats sobre aquest apartat van pujar de to, i la discussió es va haver de suspendre a 2/4 de dues de la matinada.

Cinquena sessió: Va començar a 2/4 d’onze del mati del dimarts dia set. Va continuar la discussió sobre la direcció de “Solidaridad Obrera”. En ple batibull i intervencions pujades de to, el delegat de Cardona demanà que els representants del Sindicat del Transport de Manresa (que havien censurat al Comitè pel tema Alaiz-Peiró) presentessin l’acta de l’assemblea en que s’havien aprovat les manifestacions fetes pels delegats de Manresa. Aquest fet va originar noves picabaralles i finalment es va llegir l’acta demanada on realment es censurava el Comitè i es demanava la seva dimissió.
Després d’unes explicacions del Secretari del Comitè Regional es va proposar de votar la gestió del Comitè Regional, però el Ple no ho va acceptar i es va continuar en la discussió de l’apartat de “Propaganda” de l’Informe del Comitè.

Sisena sessió: La sessió va començar a 2/4 de quatre de la tarda, amb la lectura d’una proposició avalada per 32 sindicats que deia:
Al Pleno.-
En el procedimiento para la votación sobre la aceptación del informe presentado por el Comité Regional sobre su gestión, determinado en la sesión de ayer tarde dia 7, ha quedado patentizada una flagante desviación de lo que son normas federativas en la C.N.T. y a la vez vulnera un acuerdo recaído en un Pleno anterior que no ha sido rectificado hasta ahora regularmente. Esta desviación y vulneración reside en el hecho de haberse votado en dicho informe, atendiendo los delegados al número de afiliados con que puedan contar sus respectivos sindicatos y no según el número de sellos confederales que cotizan. Los delegados de los sindicatos que firman el presente comunicado dirigido a todos los delegados presentes a este Pleno, en particular y en general a todos los sindicatos de Cataluña, protestan pues del sistema de votación adoptado y reclamamos que nuestra protesta conste en Acta.
Los delegados de:
• Camperols de Valls,
• Gènere de Punt de Mataró,
• Llum i Força de Manresa,
• Sant Feliu de Codines,
• Santa Coloma de Queralt,
• Sindicat d’Oficis varis de Montblanc
• Sindicat d’Oficis varis de Torelló,
• Sindicat de l’Alimentació de Manresa,
• Sindicat de la Fusta de Manresa,
• Sindicat de la Metal•lúrgia de Badalona,
• Sindicat de la Metal•lúrgia de Manresa,
• Sindicat de la Pell de Mataró.
• Sindicat del Paper i Cartró de Mataró,
• Sindicat del Transport de Manresa,
• Sindicat del Vidre de Mataró.
• Sindicat Fabril i Tèxtil de Manresa,
• Sindicat Fabril i Tèxtil de Valls,
• Sindicat Únic de Cabra del Camp,
• Sindicat Únic de Castellbell i el Vilar,
• Sindicat Únic de Colònia Rosal,
• Sindicat Únic de Callús,
• Sindicat Únic de Figuerola,
• Sindicat Únic de Gironella,
• Sindicat Únic de la Pobla de Claramunt,
• Sindicat Únic de Manlleu,
• Sindicat Únic de Pla de Cabra,
• Sindicat Únic de Puig-reig,
• Sindicat Únic de Sant Boi de Llobregat,
• Sindicat Únic de Sentmenat,
• Sindicat Únic de Vallmoll,
• Sindicat Únic del Pont de Vilumara,
• Treballadors industrials de Valls.

La proposta no es va aprovar i el Ple va continuar amb més proposicions d’inhabilitació per a més delegats i impugnacions del nombre d’afiliats d’altres sindicats.
Després es va passar al tema “Aspecte general de l’Organització” que va consistir en explicacions de diferents sindicats de com estava l’organització a les seves localitats. Llavors el delegat del Sindicat de la fusta de Barcelona, recuperant la proposta del president de la Mesa de la tercera sessió, va proposar que es constituís una Comissió de control què revisés el nombre d’afiliats. El Ple ho va aprovar i quedà formada per, Fabril i Tèxtil de Terrassa, Alimentació de Barcelona, Montblanc, Comarcal del Cardener i Provincial de Lleida.
A continuació es va passar al tema fonamental del Ple, “el Plet de Sabadell”. Abans encara va cuejar la qüestió de la forma de votació, el delegat de la Metal•lúrgia de Barcelona manifestà “los compañeros parados tienen igual derecho que los que cotizan y se ha de ir a la votación proporcional” i el delegat de Vilanova i la Geltrú contestava “este Pleno se ha de celebrar con todas las garantías del Pleno de Lérida y debe votarse por cotizantes”. Finalment la Presidència va sotmetre la qüestió al Ple, que va aprovar votar per afiliats, o sigui votació proporcional, cosa que provoca noves discussions i manifestacions tumultuoses. En plenes protestes el delegat de l’Art Fabril de Mataró manifestà al votarse per aclamación el público también vota.

Després s’entrà a discutir el tema cabdal del Ple, l’expulsió dels Sindicats de Sabadell. El Comitè Regional va llegir tot un seguit de cartes del mateix Comitè, del Comitè Confederal, del Comitè local de Sabadell, de la Federació de Sindicats de Sabadell i Comarca i del Sindicat Unió Fabril i Tèxtil de Sabadell. També diverses circulars emeses pel Comitè Regional i diferents manifests dirigits als treballadors en general i als de Sabadell en particular. Ressaltem que unes circulars del sindicat Unió de l’Art Fabril i Tèxtil de Sabadell i del Sindicat d’Indústries Gràfiques de Sabadell eren escrites en català. També es van llegir les convocatòries i les actes de dos Plens de Federacions intercomarcals convocats pel Comitè Regional. Amb la lectura d’una ferotge carta del Sindicat d’Oficis varis de Sabadell (organitzat a corre-cuita pel Comitè Regional), relativa a l’assassinat de dos treballadors a Sabadell, l’octubre de 1932, es va donar per acabada la sessió.

Setena sessió: Comença a 1/4 de quatre de la tarda del dimecres. En començar la sessió es van llegir les conclusions numèriques de la Comissió de Control i, amb aquestes conclusions, el resultat de la votació de la Gestió del Comitè:

Vots aprovant la gestió del Comitè   139 Sindicats

157.838

  afiliats 223

  vots
Vots en contra   32 Sindicats

16.644

  afiliats 47

  vots
Abtencions   7 Sindicats

3.141

  afiliats 11

  vots

Llavors va intervenir el delegat de la Federació local de Sabadell, Josep Moix, que va explicar la seva versió de l’actitud de la Federació Local. Aquesta intervenció va ocupar la resta de la reunió de la tarda i va continuar en la vuitena sessió celebrada a la nit.

Novena sessió: Comença a les deu del matí del dijous, durant la qual es van produir les intervencions a favor i en contra de les posicions manifestades per Josep Moix.
Desena sessió: comença a les tres de la tarda. Entre les estèrils controvèrsies assenyalem la del delegat d’Espectacles públics de Barcelona que, contestant a Josep Moix que havia dit que no tots els militants de la CNT eren anarquistes, manifesta, decir que la CNT no és anarquista no és ajustarse a la verdad. Continuen les intervencions, majoritàriament amb crítiques molt fortes cap els sindicats de Sabadell, reblant el clau el Secretari del Comitè Regional, Alexandre Gilabert, amb l’acusació que el sindicat de la Construcció de Sabadell havia pactat amb la Delegació Provincial del Treball, fent de mitjancer l’Alcaldia d’aquella ciutat i llegint uns acords signats per aquests sindicats i per representants de les empreses constructores. Gilabert acaba la seva intervenció dient, con esto queda demostrado que nosotros no íbamos contra los obreros, sino contra los dirigentes que les engañaban.

Onzena sessió. Comença a 2/4 de 10 del matí del divendres dia 10 i encara el més calent era a l’aigüera. Intervingué la Federació local de Sabadell rebaten les crítiques dels sindicats i especialment les del Comitè Regional. Amb diverses intervencions més el delegat de la Federació local de Sabadell donà per acabada la seva intervenció.

Dotzena sessió. Comença la sessió a les tres de la tarda. Continua el debat. El sindicat de Sant Feliu de Guíxols proposa formar una ponència que redacti un acord per a la readmissió de la Federació de Sindicats de Sabadell. Aquesta proposició té diversos suports i posada a votació és acceptada. La ponència es constitueix amb una representació de Sabadell, una del Comitè Regional, un representant del Comitè Nacional, més dos delegats del Ple que s’havien manifestat en pro de l’expulsió i dos delegats dels que s’havien manifestat en contra.
La ponència es va formar amb,
Per la Federació local de Sabadell, Josep Moix.
Dos delegats del Ple (a favor de Sabadell) Manuel Mascarell, Sindicat del Vidre de Mataró i Ramon Porté, Sindicat d’Oficis varis de Montblanc.
Dos delegats del Ple (en contra de Sabadell) Francisco Isgleas de Sant Feliu de Guíxols i Frederica Montseny, Sindicat d'Intel•lectuals.
Un delegat del Comitè Nacional, Vicente Pérez Convina.
Un delegat del Comitè Regional, Patricio Navarro.

Tretzena sessió. Comença a 1/4 d’onze de la nit. S’entra en l’apartat b) del punt quart de l’Ordre del dia, "Informe del director". Liberto Calleja com a director de “Solidaridad Obrera” presenta al Ple l’informe sobre el diari. Durant la sessió es va presentar una nota de la Federació local de Sabadell, sobre la qual es va generar un debat en el que Sabadell va dir ... No hemos de engañarnos en estos momentos. Sabemos todos que hay Sindicatos que han exagerado el número de afiliados, i contestant a una intervenció del Sindicat d’Intel•lectuals va manifestar los Sindicatos de Sabadell no están dispuestos a aceptar ninguna sanción.

14ena sessió. Comença a les 10 del matí del dissabte. Continua el debat sobre l’informe de Liberto Calleja que presenta la seva dimissió. El Ple la deixa en suspens fins que es faci un referèndum per elegir un nou director. El Ple aprova l’informe.

Després es passa a l’apartat c) del punt quart de l’Ordre del dia, "Informe de l’administrador de “Solidaridad Obrera”. Llegeix l’informe Pere Massoni, administrador del periòdic, del que assenyalem les dades següents, durante el año en curso (1932) tuvimos treinta y dos suspensiones y recogidas. El tiratge del periòdic va ser:
• gener, 14 edicions (amb un promig de 27.429 exemplars)
• febrer, suspès
• març, 24 edicions
• abril, 22
• maig, 19
• juny, 22
• juliol, 23
• agost, 24
• setembre, 24
• octubre, 24
• novembre, 26

El sindicat Fabril de Barcelona demana la dimissió de tota l’administració del diari, i davant l’estat de salut de Pere Massoni (estava afectat d’un greu afonia), es pren l’acord que l’administrador reculli tots els càrrecs que se li feien i que contestés per escrit, per tal que després una ponència dictaminés sobre la qüestió.
A continuació es passa a llegir l’escrutini de la votació efectuada per a la ratificació del director de “Solidaridad Obrera”.
En pro de la ratificació   137 Sindicats

151.744

  afiliats 223

  vots
En contra   41 Sindicats

16.532

  afiliats 54

  vots
Abtencions   12 Sindicats

6.210

  afiliats 16

  vots

Quinzena sessió: Comença a les tres de la tarda continuant amb el debat sobre l’Administració de “Solidaridad Obrera”. Unes paraules del Comitè Regional dient que hay motivos para la destitución del cuerpo d’Administración, provoquen una intervenció airada del delegat del sindicat Fabril de Mataró i després un monumental batibull. El president de Mesa indica al delegat que retiri les seves paraules, però el delegat diu que les manté. Continua el debat i el delegat de Fabril de Mataró increpa, cridant, a un altre delegat que també demanava la dimissió de Massoni i de tota l’Administració dient, Qué digan que es porqué son de los Treinta, amb a qual cosa provoca un nou aldarull que dura una llarga estona. (L’administració i la direcció/redacció de “Solidaridad Obrera” estaven enfrontades pel contenciós del Manifest trentista). El delegat del sindicat del Vidre de Barcelona ho deixava clar El administrador ha de presentar la dimisión porque està identificado con determinado manifiesto.

Setzena sessió. Comença 2/4 de deu de la nit al local del “Globo”. Es llegeix l’Informe del Consell d’administració del diari (format per J. Hernández, Costas i P. Porta) i després es passa a debatre l’apartat e) del punt núm. 4 de l’Ordre del dia, "Creuen els Sindicats que tot el personal que treballa als tallers del periòdic ha de ser d’afinitat ideològica?"
El Sindicat d’Arts Gràfiques presenta una proposició que diu: Dado que la misión de los obreros de los talleres no es otra que la de cumplir con su obligación como trabajadores, este Sindicato de Artes Gráficas propone lo siguiente: Que el personal de talleres no debe ser de afinidad ideológica, ya que hacer lo contrario supondría crear privilegios dentro de la organización. Unes petites consideracions sense importància i es passa al 5è punt de l’Ordre del dia,
El Comitè Pro Presos Regional:
a) Informe del Comitè.
b) Estructuració.

Primer es va llegir l’Iinforme i després d’un altre estèril debat, es va formar una ponència per tal que dictaminés sobre l’estructura del Comitè.
La Ponència va estar formada per: Josep Xena del Sindicat Únic de l’Hospitalet; Joan Recasens pel Sindicat Únic de Vilanova i la Geltrú; Francisco Suñer del Fabril i Tèxtil de Barcelona; Manuel Ruiz per la Comarca de l’Alt Llobregat Cardener; M. Aguilar pel Comitè Pro-Presos (que no consta en el llistat d’assistents).

Dissetena sessió. Se celebrà el matí del diumenge dia 12, al cine Meridiana. El president de la Mesa va demanar si havia algun dictamen preparar i es va comprovar que no n’hi havia cap. La Ponència que havia de dictaminar sobre l’afer de Sabadell va dir que encara no havien arribat els delegats de Sabadell i que esperarien la seva arribada fins les onze del matí. Després es va continuar discutint sobre l’estructura i atribucions del Comitè Pro-presos (tot i haver-se format una ponència que dictaminés sobre la qüestió).
Finalment la ponència del cas Sabadell va llegir el seu dictamen: Al dictamen s’hi va presentar un voto particular, per part de Josep Moix delegat de la Federació local de Sabadell a la Ponència, i una addició de la resta de ponents que deia: Teniendo terminación la fecha para la firma de dicho dictamen el 15 d’abril del corriente año, el Pleno acueda que si en dicha fecha no lo han hecho, serán baja definitiva de la Confederación Regional Catalana. Van haver dues abstencions en l’aprovació del punt quart de la Ponència, per part de Ramon Portè de Montblanc i de Manuel Mascarell de Mataró.
A continuació es va llegir un comunicat dels delegats dels sindicats de la Federació local de Sabadell que deia,

Al Pleno de Sindicatos de la Regional del Trabajo de Cataluña.

Los delegados de los Sindicatos que constituyen la Federación Local de Sabadell, hacen suyo el voto particular de nuestro delegado en la Ponencia i dicen:
Considerando suficientemente expuestos nuestros puntos de vista en el apartado tercero del orden del dia que hace referencia a nuestros Sindicatos: Exponen que, los apartados cuarto y quinto de la Ponencia que se refire a la convocatoria de asambleas generales para ratificar o renovar las Juntas, implica una sanción a las mismas en su actuación hasta el presente, rechazan el contenido de dichos apartados, ya que las delegaciones que suscriben se sienten solidarizadas en absoluto por dicha actuación y por consiguiente, el Pleno resolverá en consecuencia responsabilizándose estas delegaciones dentro de sus respectivos sindicatos, los cuales públicamente pronunciarán los acuerdos definitivos.
Por la Federación local, José Porcel; por el Sindicato Único del Arte Fabril, Miguel Bertrán; por Metalurgia, J.M. González; por Transporte; S. Claret; por el Sindicato de la Madera, I. Virgili; por Artes Gràficas, R. Bueso; por Alimentación, L. Alonso.
Barcelona, 11 de marzo de 1933.

Llavors el sindicat del Vidre de Barcelona va proposar que se de una nota de seriedad votando sin discusión la ponencia.
Sotmesa la qüestió al Ple es aceptada la proposición y por tanto la ponencia (sic)

Vuit dies de discussions per un veredicte decidit sis mesos abans. La FAI havia guanyat, la CNT en va patir les conseqüències.
Tot seguir es va nomenar la Mesa per a la sessió de la tarda.

Divuitena sessió. Comença a les quatre de la tarda. La Ponència que s’havia constituït per a dictaminar sobre “Solidaridad Obrera” va manifestar que no podia complir la seva tasca en menys de quatre o cinc dies. Va haver un petit debat i la substitució d’un delegat de Terrassa que no podia continuar en la Ponència, prenent-se l’acord que s’esmercés tot el temps que fes falta.
Es va passar al punt sisè de l’Ordre del dia "Informe del Comitè de Relacions de Camperols de Catalunya"
Va llegir l’Informe Ramon Portè de Valls. En el debat posterior es va poder veure que l’organització dels camperols dins de la CNT encara estava a les beceroles. L’informe es va aprovar.

Dinovena sessió: Va començar a les 10 de la nit. En començar la sessió els delegats de Manresa llegeixen un comunicat dient que es retiraven del Ple per un altercat produït en un míting organitzat pel Comitè de la Federació Comarcal de l’Alt Llobregat Cardoner (federació promoguda pel Comitè Regional), després que un orador del míting hagués llençat conceptes difamatoris contra els responsable de l’organització a Manresa. Es produeix un debat que talla la Presidència de la Mesa, cosa que provoca que els delegats de Manresa es retirin del Ple.
Tot seguit es llegeix el dictamen sobre l’estructuració del Consell d’Administració de “Solidaridad Obrera”. No hi ha cap esmena ni intervenció, amb la qual cosa es dóna per aprovat.
A continuació es llegeix el dictamen de la Ponència sobre el Comitè Pro-Presos, firmada per Josep Xena del Sindicat Únic de l’Hospitalet; Joan Recasens pel Sindicat Únic de Vilanova i la Geltrú; Francisco Suñer del Fabril i Tèxtil de Barcelona; Manuel Ruiz per la Comarca de l’Alt Llobregat Cardener; M. Aguilar pel Comitè Pro-Presos (que no consta en el llistat d’assistents). Sense pràcticament cap intervenció es va donar per aprovat.
Llavors es va passar al setè punt de l’Ordre del dia, Quina actitud ha de prendre l’organització davant el paorós problema de l’atur forçós ?
D’aquest apartat citarem dues intervencions, però que són similars a la gran majoria que es van produir.
Amposta, el paro forzoso no tiene solución en la sociedad burguesa, hay que ir a la revolución social. El sindicat d’Intel•lectuals (el de la Frederica Montseny) a favor de la revolución social y entre tanto por las seis horas. Transport de Barcelona este sindicato, ante las dificultades de reducir la jornada, cree que debe irse a la revolución social. Sindicat d’Oficis varis de Sabadell (promogut pel Comitè Regional després de l’expulsió de la Federació local) .. para recabar las seis horas no se necesita huelga ninguna, sino que vayan directamente los obreros a tomarse la jornada de seis horas. S’aixeca la sessió a 2/4 d’una de la nit.

Vintena sessió. Comença a les quatre de la tarda del dilluns dia 13, llegint el dictamen de la Ponència (de solament dos punts) sobre l’Administrador de “Solidaridad Obrera”, Pere Masoni, firmada per Andrés Serra pel sindicat del Vidre de Mataró; Josep Arnau per Fabril i Tèxtil de Mataró; Ramon Suñé pel Comitè del Litoral; Augusto Valls pel sindicat del Vidre de Barcelona; Josep Muedra pel sindicat del Transport de Barcelona (que no està d’acord amb el punt segon del dictamen). De les intervencions següents ressaltem la del sindicat Fabril i Tèxtil de Barcelona que demana ...la dimisión del administrador por su posición sindical. Masoni va presentar la dimissió irrevocable i va passar una nota al president de la Mesa demanant que el sindicat d’Instel•lectuals expliqués el significat de les seves paraules quan va dir el libro de Caja del diario, ni es libro de Caja, ni es nada. Llavors el delegat del sindicat d’Intal•lectuals va demanar l’opinió d’algun company comptable. Masoni visiblement alterat va patir un atac nerviós i va caure a terra desplomat i se’l va haver d’atendre en un centre mèdic.
El president de la Mesa va suspendre el debat sobre l’afer Masoni i es va seguir llegint el dictamen de la ponència sobre l’Atur Forçós, que acabava així ... que los Sindicatos procuren prestar el máximo interés al control de todos los parados, puesto que hemos de considerarlos como un factor importante para hacer la revolución social, única solución al problema del paro forzoso.

Després es va passar al punt vuitè de l’Ordre del dia, Fórmules que han de proposar els Sindicats per a tornar les 15.000 pessetes que va prestar l’organització de Manresa per a “Solidaridad Obrera”. La fórmula que va aprovar el Ple va consistir a disposar un prorrateig entre les Federacions locals i Comarcals en el termini de dos mesos.
A continuació es va passar al novè punt de l’Ordre del dia, Havent rebut el Comitè Regional una circular del Comitè Nacional, en la que es notifica la celebració del Congrés ordinari de la CNT, en quina data i lloc ha de celebrar-se ?
El comitè Nacional va intervenir dient que havia un acord de les altres regionals disposant que se celebrés a Madrid els dies 30 de maig i següents (el congrés no es va poder celebrar fins el mes de maig de 1936).
Dins del desè punt de l’Ordre del dia, Informe pels delegats de quantes qüestions afecten a l’Organització, el sindicat del Vidre de Barcelona va presentar una proposició que deia: según acuerdo de la asamblea del sindicato, sea sometido a referéndum la siguiente proposición: Que a los comicios y congresos Regionales y Nacionales asista una representación con carácter informativo de la organización específica de la F.A.I.
El Ple ho va prendre en consideració.
Art Gràfiques va proposar que els operaris de “Solidaridad Obrera” cobressin el seu salari quan estiguessin malalts cosa que es va aprovar després d'un petit debat.

Sense cap més assumpte rellevant el president de la Mesa va donar el Ple per acabat, indicant que no podia fer-se el míting de clausura perquè l’havia prohibit el Governador Civil.


Notes posteriors relatives al Ple,
A finals de març van presentar les seves conclusions la Comissió revisora de comptes de la administració de “Solidaritat Obrera” i també la Comissió nomenada per revisar l’estat de comptes del Comitè Regional.
Aquestes comissions van estar composades per:
Comissió pels comptes de “Solidaridad Obrera,
José Herrera Hidalgo, pel Sindicat d’Obrers Intel•lectuals i Professionals liberals de Barcelona.
José Pérez Rubio, pel Sindicat de la Metal•lúrgia de Barcelona.
Santiago Bilbao, pel Sindicat de la Construcció de Barcelona.
Magí Galcerán Xoriguera, (No consta en el llistat d’assistents) pel Comitè Regional.

Comissió pels comptes del Comitè Regional,
Josep Xena Torrent, pel Sindicat Únic de l’Hospitalet del Llobregat.
Josep Molina, per la Federació local de Badalona.
Cristino Leyes, (no consta en el llistat d’assistents) pel Sindicat del Vidre de Barcelona.
F. Villalba, (no consta en el llistat d’assistents) pel Sindicat Únic de Sant Feliu de Llobregat.