Vaga General del 1917

Moviment vaguístic que tingué lloc a l'Estat espanyol l'agost del 1917. La vaga anunciada per la CNT, la UGT i el PSOE es precipità per una vaga de ferroviaris a València el mes de juliol. Llavors fou declarada la vaga general revolucionària per la UGT i la CNT (13 d'agost), amb el suport del PSOE i dels partits republicans, exigint la constitució d'un govern provisional, que preparés eleccions constituents i emprengués una reforma de la constitució. Al rerafons de la vaga havia l'esperança que l'exèrcit es posés al costat dels vaguistes, seguint l'exemple del que havia passat cinc mesos abans a Petrograd en iniciar-se la revolució russa. Però l'exèrcit va reprimir amb duresa les manifestacions, produint-se, en els cinc dies que va durar la vaga, 43 morts i 64 ferits. A Catalunya la repressió sobre el moviment obrer començà per l'empresonament del comitè de vaga (Francesc Miranda, Ángel Pestaña i Salvador Seguí) i s'estengué, com sempre, sobre molts dirigents sindicals.