Los Solidarios 

Grup format entre l'any 1922 i 1923 que darrera el paraigua de la "revolució social" i la bandera de l'anarquisme prepararen i perpetraren diversos atemptat i accions violentes, entre les que destaca l’assassinat del Cardenal Soldevila a Saragossa  (04/06/23). Anteriorment s'havien denominat "Crisol" i a partir de l'any 1931 s'anomenaren "Nosotros". Muntaren una xarxa per a la compra i dipòsit d'armes, amb les que atemptaren contra elements dels Sindicats Lliures i empresaris. Se'ls atribueix l'assalt al Banc d'España (setembre de 1923) en el que suposadament va morir Eusebio Bru. Amb una acció contra el grup, dirigida per Martínez Anido, varen morir Suberviola i Campos (març de 1924). La pressió de la dictadura de Primo de Rivera va fer que el grup es disperses, exiliant-se a França i a l'Amèrica llatina. Amb la proclamació de la República el grup es refà, produint-se una primera trobada entre Garcia Oliver, Ascaso, Durruti, Jover i Sanz, en la que decideixen ingressar a la FAI amb el nom de "Nosotros". Després van promoure els moviments insurreccionals de la conca del Llobregat (1932) i també en el de 1933. Amb l'esclat de la guerra el grup deixà d'actuar com a tal: Francisco Ascaso va morir el 20 de juliol en l'assalt a la sublevada caserna de les Drassanes. Bonaventura Durruti morí el 19 de novembre de 1936 en el front de Madrid. Jover fou el responsable de l'organització de la "Columna Ascaso" (28ena Divisió). Sanz formà part de la "Columna Durruti" (26ena. Divisió), que comandà després de la mort de Durruti, i García Oliver formà part del Comitè Central de Milícies Antifeixistes de Catalunya i fou ministre del Govern de la República.

Del grup Los Solidarios en formaven part:

Antonio  (àlias “El Toto”)
Ascaso, Alejandro
Ascaso, Francisco
Bargutia
Brau, Eusebio.
Campos, Manuel (àlias “Torinto”)
Durruti, Buenaventura
Fernández Aurelio
Garcia Oliver, Joan
García Vivancos, Miguel
Martínez, Gregorio
Miguel, Alfonso
Sanz, Ricardo
Suberbiela (o Suberviola), Gregorio
Torres Escartín, Rafael

I anys després també en formaren part

López, Júlia
Tejedor, Luisa 
Not, Pepita
Pérez Combina, Vicente
Jover (1926)
Ortiz, Antonio (1934)
Pérez Ibañez, José (1934)